✉ Contact
⚿ LOGIN 
Belgische e-shops
Uw zoekopdracht

Flyer.be

 

Flyer.be - 'The Original', de online druk professional!
Flyer.be - 'The Original' is een online drukkerij die via een eenvoudig en gebruiksvriendelijk drukplatform een waaier aan producten en communicatie-ondersteuningen aanbiedt. Of u nu een kleine, middelgrote of grote ondernemer bent, een grafisch ontwerper, een marketeer of een kunstenaar, Flyer.be is er altijd voor u.

Online drukwerk van marketing materiaal zoals flyers visitekaartjes , hoge kwaliteit brochures met gelijmde rug worden aangeboden tegen een betaalbare prijs. Flyer.be - 'The Original' besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van het marketingmateriaal dat we leveren voor jouw communicatie. De kwaliteit van het papier, de nauwgezette opvolging van uw bestelling, de productie, de afwerking, de verpakking en de levering. In elk van deze stadia komt voor ons de kwaliteit op de eerste plaats. Naast kwaliteit biedt Flyer.be - 'The Original' al zijn producten aan competitieve prijzen aan voor al uw professionele of persoonlijke evenementen.De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen zijn geschatte levertermijnen die beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de 'goed voor druk', in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.   Toon op kaart
winkel/atelier Flyer.be
Ruzettelaan 7/1
 8310  Bruges


flyer-614ce0cb89119-400 for Flyer.be flyerbetheoriginal-cartedevisite-400 for Flyer.be flyerbetheoriginal-depliant-400 for Flyer.be

De trefwoorden van deze e-shop Flyer.be :
print, flyers, t-shirt, maatwerk, vinyl, folder, brochure, dekzeil, poster, tijdschrift, kussen, roll-up, banner, objectTop