✉ Contact
⚿ LOGIN 
Belgische e-shops
Uw zoekopdracht

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
voor bezoekers

Artikel 1. Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst bij de VZW LES E-SHOPS BELGES, gevestigd te 1190 Forest, Rue des Anciens Etangs 40 (België), en geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Enterprises onder nr. 0801.473.683 opererend onder de handelsnaam “Les e-shops Belges”, via ons platform.

Artikel 2. Definities

BegunstigdePersoon die de Cadeaubon bezit op het moment dat deze wordt omgezet in een Aankoopcode.
AankoopcodeVoucher te gebruiken, in de vorm van een unieke code, in de online winkel van de door de Begunstigde geselecteerde Handelaar(s) na conversie van hun Cadeaubon via de platform.
CadeaubonCadeaubon op de markt gebracht door Les E-shops Belges, inwisselbaar voor een of meer Aankoopcode(s) om te gebruiken in de online winkel van een van de Leden. td>
Handelaar Elke e-handelaar die deelneemt aan de dienst Cadeaubonnen ontwikkeld door Les E-shops Belges.
DienstenAlle diensten, trainingen, audits & coaching, netwerkevenementen en zichtbaarheid worden te koop aangeboden op het platform.
CGV Deze algemene verkoopvoorwaarden voor bezoekers.
Wij Belgische E-Shops.
U De klant die een bestelling plaatst op de website “belgische-eshops-belges.be”.
Site Het platform www.belgische-eshops-belges.be

Artikel 3. Contact

Al uw communicatie kan naar ons worden verzonden:
- Per post: Rue des Anciens Etangs, 40, 1190 Vorst, België
- Telefoonnummer: 0472 12 70 14
- E-mailadres: info@belgische-eshops-belges.be
Wij proberen zo snel mogelijk op u te reageren.

Artikel 4. E-Shop/Online winkel

De site heeft tot doel een groeiend aantal Belgische e-shops te raadplegen en fungeert als tussenpersoon om e-commerce in België onder de aandacht te brengen. Via de Site bieden wij u ook de mogelijkheid om cadeaubonnen te kopen die u als verkoper bij een van de Verkopers kunt gebruiken. Deze Cadeaubonnen kunnen door u of door een derde Begunstigde worden gebruikt. Via de Site bieden wij u ook de mogelijkheid om Services aan te schaffen die bedoeld zijn om Verkopers te helpen hun online winkel te professionaliseren en te verbeteren.

Beschikbaarheid

Alle bestellingen voor cadeaubonnen en diensten zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Bestelproces en sluiten van contract

Om een ​​bestelling op de Site te plaatsen, moet u de bestelprocedure volgen.

Om een ​​Cadeaubon of een Dienst te kopen, moet u na registratie (eventueel een nieuw account openen) het gewenste artikel aan uw winkelmandje toevoegen, de leveringsmethode selecteren, de vereiste informatievelden invullen en bevestigen dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en accepteer ze zonder voorbehoud. Anders is het voor u onmogelijk om uw bestelling af te ronden.

Om uw bestelling te valideren, moet u op "BETALEN" klikken en de betalingsinstructies volgen. Voordat u uw bestelling valideert en betaalt, wordt u verzocht het besteloverzicht zorgvuldig te controleren.

Een geldige betaling van de bestelling impliceert het sluiten van het verkoopcontract.

Onverminderd het voorgaande behouden wij ons het recht voor om een ​​bestelling te weigeren of te annuleren als er een geschil wordt geopend met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, of als we kennis krijgen van een bestelling die frauduleus is geplaatst.

Elke bestellingswijziging, zelfs gedeeltelijk, na betaling, is alleen mogelijk met onze schriftelijke toestemming en op voorwaarde dat u eventuele extra kosten of vergoedingen die aan deze wijziging zijn gekoppeld, voor uw rekening neemt.

Artikel 5. Prijs

De prijzen die op de Site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief eventuele bezorgkosten die in een apart gedeelte worden weergegeven en aan het totaal worden toegevoegd.

Indien wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld in geval van een probleem met betrekking tot de productie of de voorraad), worden alle bedragen die u op grond van het gesloten contract heeft betaald, volledig aan u terugbetaald, inclusief eventuele verzendkosten. naar de rekening die u tijdens de transactie heeft gebruikt.

Artikel 6. Geaccepteerde betaalmiddelen

Betaling vindt plaats via de Stripe-betalingsoplossing. Wij accepteren de volgende betaalmethoden:
- Bankkaart
- Visa en Mastercard

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Het bedrag wordt van uw bankpas of creditcard afgeschreven op het moment dat u de bestelling plaatst.

Door een bestelling op de Site te plaatsen, bevestigt u dat de betalingsinformatie en andere verstrekte gegevens correct en actueel zijn, en dat u bevoegd bent en over de nodige capaciteit beschikt om genoemde betalingsmethoden te gebruiken. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het niet naleven van deze bepaling.

Artikel 8. Leveringsvoorwaarden

Voor cadeaubonnen:

Bij het plaatsen van de bestelling kiest u de bezorgmethode uit de volgende mogelijkheden:
- PDF om te downloaden (direct na aankoop beschikbaar, en ook beschikbaar in uw geschiedenis);
- standaardlevering door bpost;

De Cadeaubon zal beschikbaar zijn in elektronische vorm of verzonden worden (levering) na ontvangst van de volledige betaling van de verkoopprijs en eventuele bezorgkosten.

Als wij de levering van de bestelde Cadeaubonnen niet kunnen garanderen, wordt u hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte gesteld. In dit geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen van alle bedragen die hieronder zijn betaald.

Postbezorging

Wij verzenden Cadeaubonnen binnen België uitsluitend via bPost. De bestelling wordt afgeleverd op het afleveradres dat u tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor het opgeven van een onjuist afleveradres door de klant.

Uw bestelling wordt als “geleverd” beschouwd wanneer u, of een door u aangewezen derde partij, in het bezit bent van de Cadeaubon(s) waarop uw bestelling betrekking heeft.

Bij iedere bestelling wordt de levertijd aangegeven in het bestelproces. Indien er geen levertijd is aangegeven, bedraagt ​​deze 15 dagen.

De kosten voor postbezorging door bpost worden aangegeven bij de bestelling. Deze prijs is inclusief drukkosten, verpakking en VOORAFGAANDE verzending.

Als we uw bestelling niet in zijn geheel kunnen leveren en meerdere leveringen moeten uitvoeren, zijn daaropvolgende leveringen inbegrepen in de bezorgkosten die u betaalt op het moment dat u de bestelling plaatst, en brengen deze geen extra kosten voor u met zich mee. opladen.

Voor diensten

Online training is beschikbaar na ontvangst van de volledige betaling van de verkoopprijs. De training is toegankelijk via het ledengedeelte en een unieke en persoonlijke verbindingscode.

Voor coaching en audits is een online afsprakenschema beschikbaar tegen betaling van de bestelling.

Voor bestellingen die verband houden met de promotie van uw e-commerce op het platform en de ondersteunende netwerken, wordt er ook een online kalender beschikbaar gesteld waarin u de publicatiedatum van uw artikel of bericht kunt kiezen.

Voor bestellingen die zijn gekoppeld aan ticketing voor evenementen met een vaste datum, kunnen tickets direct na betaling worden gedownload en ook beschikbaar zijn in uw ledengedeelte.

Artikel 9. Inwisseling van cadeaubon

Geldigheidsperiode

Cadeaubonnen zijn slechts één jaar geldig. Op elke Cadeaubon staat zichtbaar een vervaldatum vermeld. Gedurende de gehele geldigheidsduur kunnen ze gratis worden ingewisseld op de Site. Na de vervaldatum zijn cadeaubonnen niet langer geldig.

Cadeaubonuitwisseling

Elke Cadeaubon geeft u recht op een bedrag dat gelijk is aan de aankoopwaarde ervan bij een of meer Verkoper(s) geselecteerd op de Site. Om uw Cadeaubon in te wisselen, gaat u naar de Site en selecteert u de Verkoper(s) bij wie u uw Cadeaubon geheel of gedeeltelijk wilt besteden. Het bedrag van de Cadeaubon kan worden verdeeld over meerdere Verkopers.

Na bevestiging van uw keuze ontvangt u één of meerdere Aankoopcode(s) tot het geselecteerde bedrag, te gebruiken bij de geselecteerde Merchant(s). Deze keuze is definitief, het is niet mogelijk om een ​​Aankoopcode in te wisselen voor een andere Aankoopcode.

Voorbeeld: u ontvangt een Cadeaubon ter waarde van 75 euro. Je kiest een Aankoopcode van 25 euro in winkel A, en een Aankoopcode van 50 euro in winkel B.

De Cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Als het bedrag van uw aankopen bij de Merchant lager is dan het bedrag van de Aankoopcode, hoeft de Merchant het verschil niet terug te betalen.

Artikel 10. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Wanneer de consument heeft ingestemd met het sluiten van een overeenkomst die strekt tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft hij geen herroepingsrecht

Artikel 11. Overmacht

Indien wij door een externe, onvoorziene omstandigheid buiten onze macht geheel of gedeeltelijk verhinderd zijn de opdracht uit te voeren, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. In dit geval wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het optreden van overmacht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Wij treden op als tussenpersoon tussen de consument en de Merchant-leden die op de Site staan ​​vermeld. Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, erkent u bijgevolg dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor eventuele tekortkomingen of fouten begaan door Merchants, bijvoorbeeld in de context van het gebruik van Aankoopcodes op hun site.

Wij zijn jegens u uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door andere redenen dan hierboven vermeld. Onze aansprakelijkheid is tevens beperkt tot de verkoopprijs van bijvoorbeeld de Cadeaubon en de bezorgkosten.

Er wordt dus gespecificeerd dat we nooit aansprakelijk zullen zijn voor indirecte, accidentele, punitieve, incidentele of gevolgschade zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, verlies van winst of inkomen, deel van de omzet, financiële of economische schade, verhoogde overheadkosten en verstoring van de planning, kosten voor bedrijfsonderbreking, reputatieschade of verlies van klanten, zelfs als dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was.

Betreffende diensten gekoppeld aan specifieke data (datum van publicaties, datum van evenementen, enz.) kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijzigingen of aanpassingen. Deze wijzigingen worden zo snel mogelijk per e-mail meegedeeld als ze zouden plaatsvinden en er wordt een latere datum vastgesteld.

Artikel 13. Privacy

Wij voldoen aan alle wetgeving inzake gegevensbescherming die in België van kracht is, inclusief Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, verklaart u kennis te hebben genomen van ons vertrouwelijkheidsbeleid en gaat u er zonder voorbehoud mee akkoord.

Artikel 14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Verkoopvoorwaarden die wij nuttig of noodzakelijk achten. U bent altijd onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u een bestelling plaatst op de site.

Artikel 15. Toepasselijk recht en jurisdictie

In geval van een geschil met betrekking tot deze Site of het gebruik ervan, of met betrekking tot de levering van goederen die op deze Site te koop worden aangeboden, nodigen wij u uit om met ons naar een minnelijke schikking te zoeken. Indien er ondanks onze inspanningen geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, zal het Belgische recht van toepassing zijn en zullen de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.


Top